Działalność

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji zostały określone w Statucie.

Działalność w krajach misyjnych:

 • Wspieramy ośrodki dla trędowatych
 • Wspieramy ośrodki misyjne w których przyjmuje się dzieci dotknięte choroba głodową
 • Budujemy studnie w Afryce
 • Wspieramy edukację w krajach misyjnych

Działalność w Polsce:

Podobnie jak w przypadku innych Fundacji Follereau głównym celem jest walka z trądem pod każdą jego postacią. Raoul Follereau mówił, ze oprócz trądu, który niszczy nasze ciało, ludzie cierpią z powodu licznych odmian trądu, który podstępnie niszczy człowieka i jego godność. Z jednej strony bieda, głód, wojny i epidemie, z drugiej egoizm, bezbożność, relatywizm moralny, znieczulica czy zwykła ludzka podłość – to różne oblicza i postacie trądu do walki z którym wzywa nas na co dzień sam Jezus Chrystus.

Idąc za przykładem Fundatora naszego ruchu rozwijamy działalność na rzecz misyjnego dzieła Kościoła Katolickiego, który ma największą tradycje pracy wśród trędowatych i ubogich. Praca ta jest prowadzona w duchu prawdziwego ekumenizmu, jakiego Follereau uczył się od żyjącego na Saharze wśród Muzułmanów bł. Karola de Foucauld. Zbieramy pieniądze na rzecz utrzymania ośrodków dla trędowatych, wspieramy ośrodki niosące pomoc dzieciom dotkniętym chorobą głodową, budujemy studnie w Afryce.

W Polsce organizujemy każdego roku Światowy Dzień Trędowatych ze spektakularnym przejazdem po ulicach Warszawy specjalnego Misyjnego Tramwaju Nadziei. Organizujemy także obchody Światowego Dnia Chorego, (organizujemy specjalne sesje naukowe oraz wizyty w szpitalach dla dzieci połączone z koncertem, konkursami i prezentami). Od 2003 roku Fundacja Polska Raoula Follereau organizuje w Zielonce koło Warszawy doroczne festiwale misyjne „Bóg mnie kocha” z udziałem misjonarzy z całego świata, kilkusetosobowej grupy Misyjnego Apostolstwa Niepełnosprawnych Dzieci oraz gości z całego kraju. Fundacja nasza jest również organizatorem dorocznych Spotkań Niepełnosprawnych Dzieci Mazowsza „Wszystkie Anioły Małej Ani”.

W ramach upowszechniania posłania Raoula Follereau organizujemy sesje naukowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym, rozwijamy pracę formacyjną wśród wolontariuszy rekrutujących się spośród harcerzy ZHR, studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz szkół warszawskich i młodzieży z Zielonki koło Warszawy.

Każdego roku na Festiwalu wręczana jest doroczna nagroda im. Małej Ani z Zielonki przyznawana za wybitne osiągnięcia w popularyzacji wśród dzieci i młodzieży najcenniejszych wartości kultury chrześcijańskiej.

Dotychczasowi laureaci Nagrody im. Małej Ani z Zielonki:

2004  Darek Malejonek

2005  Józef i Joszko Broda z zespołem Dzieci z Brodą

2006  Robert Friedrich Litza z Zespołem Arka Noego

2007  ks. Roman Rusinek SAC

2008  Magda Anioł

dr Wanda Błeńska (nagroda specjalna)

2009 Telewizyjny program ZIARNO

2010 Zespół SIEWCY LEDNICY

2011  Tygodnik NIEDZIELA

2012  dh Kamil Kulczycki †

2013  Anna Sobiech, sekretarz Krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci

2014 Twórcy Familijnej Jedynki Polskiego Radia

2015 58 Szczep DHH i GZRosa Venti Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

2016 Tomek Kamiński

2017  Helena Kmieć  †

2018  o. Marcin Kowalewski CFM z zespołem Fragua

W ramach formacyjnej pracy Fundacji działają:

Współpracujemy między innymi z:

 • Union Internationale des Associations Raoul Follereau
 • Centre Internationale de Formation Chrétienne
 • Association Internationale pour l’Enseignement Social Chrétienne
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Komisja Episkopatu Polski ds. Misji
 • Papieskie Dzieła Misyjne
 • Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Nasi medialni Przyjaciele:

 • Radio Warszawa
 • Radio Plus Józef
 • Tygodnik Niedziela

Dane na temat Fundacji Polskiej Raoula Follereau

Rejestracja Fundacji Polskiej Raoula Follereau 9 stycznia 1996 roku postanowieniem Sądu Rejonowego Miasta Stołecznego Warszawy Wydział XVI Gospodarczy  (Sygn. akt XVI NS Rej F-1787/95)

Wpis do Rejestru Fundacji pod numerem 4788 (15.01.1996 r.)
Krajowy Rejestr Sądowy  0000146387 (wpis z dnia 17.01.2003 r.)
NIP: 524-10-76-071
REGON: 011608397
Zarząd Fundacji:
Prezes: Kazimierz Szałata
Komisja rewizyjna: Mariusz Wielec, Stanisław Szańca, Robert Narojek

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Możliwość komentowania została wyłączona.