Konwersatorium Etyki “Medycyna na miarę człowieka”

Z działalności naukowo-formacyjnej

Konwersatorium Etyki „Medycyna na miarę człowieka”

w latach 1991-2001

Międzyuczelniane Konwersatorium Etyki „Medycyna na miarę człowieka” powstało w środowisku uczestników zajęć z filozofii chrześcijańskiej i etyki lekarskiej, jakie od 1991 roku podjął w warszawskiej Akademii Medycznej Kazimierz Szałata z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Konwersatorium skupiało zarówno studentów, jak i profesorów kilku warszawskich uczelni zainteresowanych problemami moralnymi współczesnego świata ze szczególnym uwzględnieniem żywo wówczas dyskutowanych problemów etyki lekarskiej, z uwzględnieniem nauczania społecznego Kościoła. W ciągu dziesięciu lat działalności formacyjnej i naukowej zorganizowano cały szereg cyklicznych spotkań, sesji wyjazdowych organizowanych w kraju i za granicą. W 1993 roku Konwersatorium zostało wpisane do programu Międzynarodowego Uniwersytetu Latającego Nauki Kościoła (AIESC). W 1995 roku Konwersatorium stało się bazą dla utworzenia pierwszej w Europie Centralnej Fundacji Follereau.

Do pierwszego Komitetu Naukowego Konwersatorium weszli:

prof. Zbigniew Chłap, prof. Tadeusz Chruściel, prof. Mieczysław Gogacz, prof. Edward Nieznański, prof. Tadeusz Tołłoczko, prof. Krystyna Ostrowska, prof. Krystyna Osińska.

Ważniejsze sesje naukowe:

13.01.1993 Otwarta debata na temat Kodeksu etyki lekarskiej z udziałem autorów Kodeksu, naczelnych władz lekarskich oraz sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

13.04.1993 I Ogólnopolska Sesja naukowa z okazji Światowego  Dnia Chorych O potrzebie etyki lekarskiej z udziałem blisko 150 uczestników – tym sióstr zakonnych pracujących wśród chorych.

4-5.11.1993 Międzynarodowa sesja naukowa z okazji ogłoszenia Encykliki Veritatis splendor Prawo naturalne a medycyna z udziałem blisko 200 uczestników, głównie lekarzy z Polski, Francji, Szwajcarii, Litwy, Ukrainy,Białorusi i Rumunii.

19.02.1994 II Międzynarodowa sesja naukowa z okazji światowego Dnia Chorych Miejsce dziecka kalekiego i chorego w rodzinie i społeczeństwie zorganizowana wspólnie z Między-narodowym Biurem Katolickim na rzecz Dzieci w Genewie.

15.04-21.05.1994 VII Wiosenna sesja dla Europy Centralnej zorganizowana w ramach Międzynarodowego Centrum Formacji Chrześcijańskiej dla 14 uczestników z Polski, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Gruzji i Jakucji.

21.05.1994 Międzynarodowa sesja naukowa zorganizowana w ramach ROKU RODZINY

W Stronę cywilizacji miłości zorganizowana we współpracy z BICE, z udziałem uczestników z Polski, Francji, Szwajcarii, Litwy, Białorusi i Ukrainy.

11-12.02.1995 III Międzynarodowa sesja naukowa zorganizowana z okazji światowego Dnia Chorych By nie zostali sami zorganizowana pod patronatem Prymasa Polski ks. Kard. Józefa Glempa. Dyrektor generalny UNESCO Federico Mayor włączył sesję do oficjalnego programu obchodów Roku Tolerancji.

05.03-07.04.1995  IX Wiosenna sesja dla Europy Centralnej zorganizowana w ramach Międzynarodowego Centrum Formacji Chrześcijańskiej dla 14 uczestników z  Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy.

25.03.1995 Okrągły stół na temat: Kościół wobec trzeciego tysiąclecia z okazji ukazania się dokumentu Tertio millennio adveniente z udziałem profesorów z Polski, Francji, Szwajcarii, Ukrainy, Białorusi i Litwy.

02.12.1995. Uroczysta prezentacja Karty Pracowników Służby Zdrowia z udziałem 150 lekarzy z całej Polski oraz gości z Francji i Ukrainy, Litwy i Białorusi. Do uczestników spotkania specjalny list wystosował Kard. Angelini.

11-12.02.1996. IV Międzynarodowa sesja naukowa z okazji światowego Dnia Chorych Światło nadziei zorganizowana przy współudziale Międzynarodowej Unii Stowarzyszeń R. Follereau z udziałem  200 gości z Polski, Francji, Rwandy, Białorusi, Ukrainy i Litwy.

12.02.1997 V Międzynarodowa Sesja Naukowa „W ciszy cierpienia z udziałem ok.180 gości z Polski, Francji, Białorusi, Ukrainy i Litwy.

13.02.1999. VI Międzynarodowa Sesja Naukowa z okazji Światowego Dnia Chorych „Znaki nadziei” z udziałem  140 uczestników z Polski Francji, Litwy, Białorusi i Ukrainy.

15.05-15.06.2000. Sesja Międzynarodowego Centrum Formacji Chrześcijańskiej dla 16 uczestników z Polski, Litwy i Białorusi.

10.02.2001 VII Międzynarodowa Sesja Naukowa z okazji Światowego Dnia Chorych Trudna próba wierności. Lekarz wobec człowieka u kresu życia”. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli ruchu hospicyjnego z całej Polski. Obecni byli również goście z Francji, Holandii i Litwy.

Wybrani goście Konwersatorium z lat 1991-2001:

ks. bp prof. Bronisław Dembowski (Włocławek), ks. bp prof. Jan Chrapek (ATK), ks. bp Michel Dubost (Francja), o. prof. Mieczysław A. Krąpiec (KUL), o. prof. Jacek Salij (ATK),  prof. Tomasz Dybowski (UW), prof. Tadeusz Chruściel (prezes NRL), prof. Tadeusz Chłap (Komisji Etyki NRL), prof. Jan Nielubowicz (AM), prof. Stefan Kruś (AM), prof. Marek Safjan (UW), prof. Krystyna Ostrowska (ATK), prof. Bogdan Hazan (IMiDz. w Warszawie), prof. Mieczysław Gogacz (ATK), prof. Tadeusz Tołłoczko (AM), prof. Aleksander Wasiutyński (AM), prof. Aleksander Dubrzyński (AM), prof. Janusz Piekarczyk (AM w Warszawie), ks. prof. Zbigniew Sareło (ATK), ks. prof. Bernard Hałaczek (ATK), ks. dr Jan Krokos (ATK),  ks. dr Andrzej Dziuba (ATK), prof. Andrzej Stelmachowski (ATK), ks. dr Andrzej Santorski (WMSD), doc. dr hab. Krystyna Osińska , ks. prof. Jan Łach (ATK) (Konwersatorium), dr Hanna Goszczyńska-Cerańska (IMiDz w Warszawie), dr Ewa Tomaszewska (KK Solidarność), dr Jacek Piątkiewicz (NRL), red. Jan Maria Jackowski (TVP), red. Zbigniew Borowik (Augustinum), red. Ada i Zdzisław Szubowie (Słowo), dr Luba Szawdyn, dr Irena Kornatowska (Centrum Neuropsychiatrii),  dr Elżbieta Domarecka (WSP), dr Wanda Błeńska (Poznań), dr Wanda Półtawska (Kraków), dr Józef Placha (ATK), ks. prof. Jan Kobielus (ATK), ks. Władysław Duda (Hospicjum warszawskie), ks. Paweł Rosik (KARAN), ks. Roman Indrzejczyk (Duszpasterz służby zdrowia), ks. Józef Jachimczak (Krajowy duszp. służby zdrowia), ks. prof. Jan Sochoń (ATK), prof. Edward Nieznański (ATK), prof. Patrick de Laubier (Justitia et Pax, Uniwersytet w Genewie), dr Francois Ruegg (BICE Szwajcaria), dr Giovanna Brianti (BICE Szwajcaria), dr Jean-Marie Fevre (Francja), dr Ernest Hantz (Madagaskar), prof. Alina Saulaskiene (Uniwersytet Wileński), dr Daiva Bartkiewiciene Uniwersytet Wileński), dr Pierre Baconier (Szwajcaria), dr Jean-Marie Mayer (IPC Paryż), dr Nicolas Buttet (Szwajcaria), prof. Jean Ughetto (Francja), ks. prof Kazimierz Kloskowski (ATK), dr Angele Cepenaite (Litwa), dr Sergiusz Wdowenko (Ukraina), dr Sorin Salajan (Rumunia), Andre i Michel Recipon (Follereau Francja), Bernadette Aujaulat (Follereau Francja), dr Jean d’Alancon (Francja), Konrad Clement (Szwajcaria), o. Bruno Marie (Szwajcaria), br Ferdinand Davoine (Follereau Francja) Birth Lejeune (Francja), dr Jean-Pierre Audoyer (FACO Paryż).

Siedzibą Konwersatorium był Klub Medyka przy ul. Oczki 5/7 w Warszawskiej Akademii Medycznej.  W ramach pracy formacyjnej organizowano cotygodniowe spotkania tematyczne oraz kilkudniowe  sesje wyjazdowe organizowane w kraju (Kazimierz Dolny, Lublin, Zakopane, Krasnobród) oraz zagranicą (Paryż, Lourdes, Wezelay, Angers, Genewa, Wilno)

Możliwość komentowania została wyłączona.