Nasz kolejny transport pomocy ruszył na Ukrainę

W piątek 18 stycznia z magazynu Firmy Panas z Sitańca koło Zamościa ruszył nasz kolejny transport pomocy humanitarnej na Ukrainę. Ciężarówka z żywnością powinna w poniedziałek dojechać do Kijowa skąd wolontariusze Artema Charczenki i Aleksandra Gudenki zawiozą dary do strefy przyfrontowej, gdzie potrzeby są najbardziej pilne. Serdecznie dziękuję za pomoc przy załadunku panu Przemysławowi Panasowi oraz Janinie Jagielskiej. W ten sposób przekroczyliśmy liczbę 400 ton przekazanej przez Fundację Polską Raoula Follereau pomocy dla ofiar wojny na Ukrainie. Znaczną część darów pozyskaliśmy dzięki niestrudzonemu br. Jacquesowi Humeau z francuskiego stowarzyszenia Entrepreneurs pour la Paix.

Możliwość komentowania została wyłączona.