70 Światowy Dzień Trędowatych

“Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny”

Łk 6, 36.

Siedemdziesiąt lat temu Raoul Follereau ustanowił Światowy Dzień Trędowatych. Celem tego niezwykle ważnego przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi na los ludzi dotkniętych najstraszniejszą choroba, jaką zna ludzkość, ale także walka z ich dyskryminacją społeczną. Od czasów starożytnych trąd traktowany był nie tylko jako jedna z chorób, ale jako przekleństwo, jako symbol najbardziej dotkliwego ludzkiego cierpienia. Trąd bowiem niszczy ludzki organizm i prowadzi do ciężkich okaleczeń. Sam widok trędowatego budził lęk i przerażenie. Losem ludzi chorych na trąd nie był nigdy obojętny dla Chrześcijan, wszak Pan Jezus z czułością i miłością pochylał się nad trędowatymi, uzdrawiał ich i przywracał do życia. Stąd pierwsze leprozoria powstawały przy katedrach, kościołach i klasztorach. Dziś, gdy trąd wciąż zagraża ludziom żyjącym w najbiedniejszych rejonach świata czynią to misjonarze. Światowy Dzień Trędowatych jest dla nas okazją do wsparcia ich pracy naszą modlitwa i ofiarą.

Pomoc materialna można przekazać za pośrednictwem rachunku bankowego Fundacji Polskiej Raoula Follereau: 87 1240 1082 1111 0000 0387 2932

Działające w różnych częściach świata fundacje i stowarzyszenia noszące imię Raoula Follereau obejmują swoją opieką jedną trzecią wszystkich trędowatych na świecie. Fundacja Polska Raoula Follereau jest częścią Union Internationale des Associations Raoul Follereau. 

Za każdą ofiarę składamy serdeczne Bóg zapłać

dr Kazimierz Szałata

prezes Fundacji Polskiej Raoula Follereau

Prezydent Union Internationale des Associations Raoul Follereau

Według najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia WHO w 2021 roku odnotowano na świecie 140 594 nowych przypadków trądu. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba chorych u których zdiagnozowano tąd wzrosła o 10,2 %. Większość nowych przypadków miała miejsce w regionie Azji Południowo-Wschodniej (66,5%), następnie w regionie afrykańskim (15,1%) i regionie obu Ameryk (14,1%).

Region

2019

2020

2021

Afryka

20205

16 690

21201

Ameryka Południowa i Środkowa

29936

19 195

19826

Azja Południowo Wschodnia

143787

84 818

93485

Basen Morza Śródziemnego

4211

4 077

3588

Pacyfik Zachodni

4004

2 589

2480

Europa

42

27

14

Razem

20 2185

127 396

140594

Nowe przypadki w Europie w 2021 to Francja 12, Niemcy 2 przypadki zachorowania na trąd.

Strategia przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia na lata 2021-2030 opiera się na czterech wskazaniach:

  1. Wprowadzić w każdym kraju dotkniętym trądem strategicznym programem na rzecz eliminacji tej choroby

  2. Zintensyfikować działania diagnostyczne

  3. Wdrażać właściwe leczenie, by zapobiegać powikłaniom skutkującym trwałym kalectwem

  4. Zwalczać stygmatyzację i dyskryminację osób trędowatych

Możliwość komentowania została wyłączona.