Italian Fashion na rzecz Ukrainy

Obecna od lat na polskim rynku odzieżowym firma Italian Fashion jest jednym z głównych partnerów naszej Misji Humanitarnej na rzecz ofiar wojny na Ukrainie. Wraz z władzami miasta Trino zorganizowano kilka transportów żywności, leków i ubrań zarówno dla uchodźców, którzy znaleźli schronienie w Polsce, jak i tych, którzy pozostali na terenach objętych działaniami wojennymi. Część ostatniego transportu przekazaliśmy do Łucka na Ukrainie oraz dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach, gdzie również przebywają dzieci z Ukrainy.

Możliwość komentowania została wyłączona.