dr Kazimierz Szałata uhonorowany Statuetką SAPERE AUDE

W czwartek 9 grudnia br podczas III Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych zostały wręczone statuetki SAPERE AUDE. Wśród osób uhonorowanych za „odwagę mądrości” znalazł się prezes Fundacji Polskiej Raoula Follereau dr Kazimierz Szałata. Dr Kazimierz Szałata jest twórcą pierwszego w Europie Kodeksu Etyki Diagnostów Laboratoryjnych, współtwórcą standardów etycznych interdyscyplinarnego środowiska diagnostów, które skupia wybitnych przedstawicieli nauk eksperymentalnych i medycznych. Od lat zaangażowany jest w pracę zespołów podejmujących trudne problemy moralne z pogranicza nauki i szeroko rozumianej medycyny. Jest założycielem i kierownikiem Międzyuczelnianego Konwersatorium Etyki Medycyna na miarę człowieka, organizatorem i uczestnikiem wielu sesji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. dr Kazimierz Szałata jest wykładowcą Wydziału Filozofii i kierownikiem Podyplomowych Studiów z Etyki na Wydziale Teologii UKSW.

Pozostali laureaci to: prof. Andrzej Śmieja z Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Tadeusz Zieliński z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, pani minister Ewa Kralkowska oraz poseł Jarosław Kurzawa.

1 Komentarz