Wsparcie i kontakt

Kontakt

Adres do korespondencji:

Fundacja Polska Raoula Follereau
05-220 Zielonka

Adresy mailowe:

Kazimierz Szałata: kazimierz@szalata.pl
Administrator strony: admin@szalata.pl

Adres Fundacji:

Fundacja Polska Raoula Follereau,
ul. Rembielińska 10/24
03-343 Warszawa

Numer konta

87 1240 1082 1111 0000 0387 2932
Fundacja Polska Raoula Follereau
ul. Rembielińska 10/24
03-343 Warszawa

Przekaz pocztowy

Specjalny przekaz pocztowy, przydatny przy wpłacie gotówki na poczcie lub w banku.
PRZEKAZ (w formacie PDF, jeden przekaz do wydruku kolorowego lub czarno-białego na kartce A4).

Dane na temat Fundacji Polskiej Raoula Follereau

Rejestracja Fundacji Polskiej Raoula Follereau 9 stycznia 1996 roku postanowieniem Sądu Rejonowego Miasta Stołecznego Warszawy Wydział XVI Gospodarczy  (Sygn. akt XVI NS Rej F-1787/95)

Wpis do Rejestru Fundacji pod numerem 4788 (15.01.1996 r.)
Krajowy Rejestr Sądowy  0000146387 (wpis z dnia 17.01.2003 r.)
NIP: 524-10-76-071
REGON: 011608397
Zarząd Fundacji:
Prezes: Kazimierz Szałata
Komisja rewizyjna: Mariusz Wielec, Stanisław Szańca, Robert Narojek

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Komentarze są wyłączone.