Poświęcenie studni im. Kardynała Wyszyńskiego

W niedzielę Chrztu Pańskiego 2021 roku odbyło się uroczyste poświęcenie wybudowanej przy wsparciu naszej Fundacji studni głębinowej wraz z towarzyszącą jej infrastruktur w Burkina Faso. Poświęcenia dokonał przewodniczący Konferencji Episkopatów Afryki, Philippe Ouédraogo – arcybiskup metropolita Wagadugu. Studnia będzie służyć misji pallotyńskiej kierowanej przez o. Stanisława Filipka SAC oraz dla okolicznych mieszkańców.

Komentarze są wyłączone.