Nasze studnie w Afryce

Najpilniejszą potrzeba najbiedniejszych krajów jest dostęp do wody pitnej. Stąd w miarę naszych możliwości, na miarę środków, jakimi dysponujemy staramy się każdego roku sfinansować jedno, lub dwa ujęcia. Wspieramy tylko budowę trudnych, głębokich odwiertów, których nie mogą zrealizować sami mieszkańcy. Stąd koszty sięgają 10 tys euro a nawet znacznie przekraczają tę sumę.

  • 2011 Mauretania: Studnia w ośrodku dla trędowatych w Nouakchott
  • 2012 Kongo Brazawille: studnia dla misji katolickiej prowadzonej przez polskie siostry józefitki w Bamboma
  • 2012 Burkina Faso: studnia im. hm. Kamila Kulczyckiego w miejscowości Bidiga e regionie Garango
  • 2013 Burkina Faso: studnia im. o. Mariusza Ratajczyka w misji franciszkańskiej w Pelby w regionie Bougnounou
  • 2015 Kamerun: Studnia im. Małej Ani z Zielonki w misji sióstr służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej w Mandama
  • 2016 Kania: Studnia „Zielonka” na pograniczu miejscowości Mbasa i Ukanda
  • 2017 Kamerun: 2015 oraz studnia „Maksymilian” w Santa Mbei
  • 2018 Wybrzeże Kości Słoniowej: studnia „Marianna” na pograniczu wiosek Bezibou i Zuzua w departamencie Haut-Assandra
  • 2018 Madagaskar: Studnia „Polonia”w szpitalu s. Małgorzaty Langner Ave Maria w Antsirabe

Komentarze są wyłączone.