Nasze studnie w Afryce

Najpilniejszą potrzeba najbiedniejszych krajów jest dostęp do wody pitnej. Stąd w miarę naszych możliwości, na miarę środków, jakimi dysponujemy staramy się każdego roku sfinansować jedno, lub dwa ujęcia. Wspieramy tylko budowę trudnych, głębokich odwiertów, których nie mogą zrealizować sami mieszkańcy. Stąd koszty sięgają 10 tys euro a nawet znacznie przekraczają tę sumę.

  • 2006 Indie: Pondicherry studnia w wiosce zniszczonej w 2005 roku przez tsunami
  • 2008 Czad: studnia w ośrodku dla trędowatych
  • 2011 Mauretania: Studnia w ośrodku dla trędowatych w Nouakchott
  • 2012 Kongo Brazawille: studnia dla misji katolickiej prowadzonej przez polskie siostry józefitki w Bamboma
  • 2012 Burkina Faso: studnia im. hm. Kamila Kulczyckiego w miejscowości Bidiga e regionie Garango
  • 2013 Burkina Faso: studnia im. o. Mariusza Ratajczyka w misji franciszkańskiej w Pelby w regionie Bougnounou
  • 2015 Kamerun: Studnia im. Małej Ani z Zielonki w misji sióstr służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej w Mandama
  • 2016 Kenia: Studnia „Zielonka” na pograniczu miejscowości Mbasa i Ukanda
  • 2017 Kamerun: studnia „Maksymilian” w Santa Mbei
  • 2018 Wybrzeże Kości Słoniowej: studnia „Marianna” na pograniczu wiosek Bezibou i Zuzua w departamencie Haut-Assandra

Komentarze są wyłączone.