„Wszystkie Anioły Małej Ani” 2016

W niedziele 23 października odbyło się w Zielonce koło Warszawy zorganizowane przez Fundację Polska Raoula Follereau XIV Spotkanie Niepełnosprawnych dzieci „Wszystkie Anioły Małej Ani”. Dorocznej imprezie gromadzącej za każdym razem około 300 niepełnosprawnych dzieci między innymi z Warszawy, Lasek, Niegowa, Fiszora, Pułtuska, Zielonki, Wołomina i Marek patronowali: przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do spraw Misji ks. bp Jerzy Mazur, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej ks. abp Henryk Hoser oraz rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. Stanisław Dziekoński. Uroczystość zorganizowana w Miejskim Gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego rozpoczęła się od mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem proboszcza miejscowej parafii ks. Kazimierza Sety. Homilię wygłosił sekretarz krajowy Komisji Episkopatu Polski do spraw Misji ks. Kazimierz Szymczycha. Podczas ofiarowania w imieniu uczestników zlotu poruszająca się na wózku inwalidzkim Asia Wrońska z Zielonki odczytała rotę przystąpienia do Misyjnego Apostolstwa Niepełnosprawnych Dzieci. Każdy uczestnik wylosował sobie misjonarza, za którego będzie się modlić przez cały rok. Na zakończenie liturgii głos zabrał też ks. Mieczysław Stefaniuk, który przypomniał historię dorocznych spotkań organizowanych w rocznicę śmierci jedenastoletniej Ani Szałaty – inicjatorki Misyjnego Apostolstwa Niepełnosprawnych Dzieci. Ksiądz Prałat był jedną z ostatnich osób, które rozmawiały z Anią tuż po wypadku na przejściu dla pieszych 26 października 2012 roku i ma nadzieję, ze kiedyś doczekamy się procesu beatyfikacyjnego tej malej dziewczynki, która do dziś zadziwia swoją postawą i inspiruje niepełnosprawne dzieci do modlitwy i pracy na rzecz misji.

Po wspólnym posiłku, który serwowali harcerze z 58 Szczepu ZHR „Rosa Venti” rozpoczął się koncert młodzieżowej orkiestry dętej z Pułtuska oraz kapeli „Drewutnia”. Po koncercie w asyście przedstawicieli Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji niepełnosprawne dzieci prowadzone przez orkiestrę dętą wzięły udział w paradzie na ulicach miasta zakończonej w parku miejskim, gdzie harcerze przygotowali ognisko. To odbyła się finałowa modlitwa i krótki koncert biorących udział w spotkaniu zespołów muzycznych. Na zakończenie przed krzyżem harcerskim, przy przejściu dla pieszych siostra samarytanka z DPS w Niegowie przekazała w imieniu uczestników dorocznego zlotu „Wszystkie Anioły Małej Ani” specjalny apel do kierowców.

Spotkanie zorganizowano przy współudziale harcerzy ZHR, rodziców i uczniów Gimnazjum Miejskiego w Zielonce przy wsparciu powiatu wołomińskiego.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji XIV Spotkania Niepełnosprawnych Dzieci w Zielonce burmistrzowi miasta Zielonka, dyrekcji Gimnazjum Miejskiego w Zielonce, firmie TopClassic z Zielonki, firmie Team-Druk z Kobyłki, hotelowi i restauracji „U Pietrzaków” „harcerzom ZHR pod komendą dh Aleksandry Lewandowskiej i dha Mateusza Skowronka, wolontariuszom z Gimnazjum Miejskiego im. kardynala Stefana Wyszyńskiego w Zielonce pod kierunkiem Sylwi Bodjańskiej, Adamowi Kudełce i Dariuszowi Baranowi za przygotowanie mszy św. oraz Michałowi Szałacie za obsługę logistyczną i Urszuli Karczmarczyk za oprawę graficzną spotkania.

Fotorelacja Michała Szałaty i Grzegorza Karczmarczyka.

img_1283 img_1298 img_1306 img_1326 img_1358 img_1345 img_1405 img_1587 img_1565 img_1562 img_1459 img_1429 img_1422 img_1411 img_1662 img_1660 img_1658 img_1656 img_1610 img_1594 img_1685 img_1666

Komentarze są wyłączone.