Spotkanie z postulatorem procesu beatyfikacyjnego

W ostatni czwartek września br prezes Fundacji Polskiej Raoula Follereau dr Kazimierz Szałata wziął udział w spotkaniu zespołu przy postulatorze procesu beatyfikacyjnego Raoula i Madelaine Follereau. Spotkanie z udziałem postulatora o. Bernarda Couronne ss. cc., vice-postulatora Yvon Pinson oraz członków Zarządu Ruchu na rzecz beatyfikacji Raoula i Madelaine Follereau: przewodniczącego mec. Xavier Desol, sekretarza François de Rambuteau i Régis de Bernon oraz grupy sympatyków ruchu Follereau z całej Francji odbyło się w siedzibie Fundacji przy rue de Dantzig w Paryżu. W zebraniu wzięli także udział przedstawiciele władz Fundacji Francuskiej RF w osobach: przewodniczącego Rady Fundacji Alain Morisot i przewodniczącego Biura Fundacji Michela Récipon. Oczekując na rezultaty prac powołanej Komisji Historycznej na czele z prof. Etienne Thévenin z Centre de Recherche Universitaire Lorrain d’Histoire (Uniwersytet w Nancy) trwają prace nad gromadzeniem licznych dokumentów, korespondencji i świadectw rozsianych w archiwach Francji, Włoch czy Szwajcarii. Przesunięto także termin planowanej międzynarodowej konferencji dotyczącej myśli i dzieła Follereau.

Podczas pobytu w Paryżu dr Kazimierz Szałata przedstawił projekt powołania Centre International de Formation Chrétienne (Międzynarodowe Centrum Formacji Chrześcijańskiej), które było by reaktywacją inicjatywy z końca lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia znanego profesora uniwersytetu w Genewie Patricka de Laubier a także sekretarza generalnego Université Catholique de L’Ouest, założyciela IRCOM oraz Institut Albert Le Grand l’Abbé Houarda i syna duchowego Raoula Follereau André Récipon. Centrum byłoby rozwinięciem inicjatyw formacyjnych realizowanych od czterech lat w UO UKSW we współpracy z Fundacją Follereau w formie akademii tematycznych i sesji formacyjnych realizowanych tym razem na terenie Europy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Europy Wschodniej. Według przyjętych założeń, Centrum ma się opierać na współpracy osób i instytucji, które są związane z działalnością uniwersytecką i duszpasterską. Projekt był tematem spotkań roboczych z założycielem i dyrektorem Institut Léon Harmel dr Jean Soubrier, dyrektorem krajowego biura Réseau Académique International Francophone dr Jean Pierrem Audoyer oraz prezydentem Union Internationale des Associations Raoul Follereau Michelem Récipon.

paryz-wrzes

Komentarze są wyłączone.