Jubileusz dzieła pomocy Ad Gentes

W niedzielę 18 września 2016 prezes Fundacji Polskiej Raoula Follereau dr Kazimierz Szałata wziął udział w zorganizowanych w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ełku uroczystościaciach jubileuszu dziesięciolecia działającego przy Komisji Episkopatu Polski do spraw Misji dzieła pomocy “Ad Gentes”. Obchody jubileuszowe rozpoczęły się od mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. bpa Jerzego Mazura. Na zakończenie liturgii transmitowanej przez telewizję POLONIA dyrektor dzieła Ad Gentes ks. prał. dr Zbigniew Sobolewski powierzył wszystkich misjonarzy i ich dobroczyńców Miłosierdziu Bożemu. Dr Kazimierz Szałata złożył na ręce przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski do spraw Misji ks. bpa Jerzego Mazura oraz dyrektota dzieła Ad Gentes ks. Zbigniewa Sobolewskiego gratulacje z okazji tego ważnego dla polskiego świata misyjnego jubileuszu.

Fundacja nasza pozostaje w ścisłej współpracy z Komisją Episkopatu Polski do spraw Misji oraz z dziełem pomocy Ad Gentes, między innymi przy realizacji kolejnych Festiwali Misyjnych i dorocznych misyjnych spotkań niepełnosprawnych dzieci “Wszystkie Anioły Małej Ani”.z-bpem-mazurem elk-msza-sw ad-gentes

Komentarze są wyłączone.