XIV Festiwal Misyjny „Bóg mnie kocha”

W niedziele 19 czerwca br. odbył się w Zielonce koło Warszawy zorganizowany przez Fundację Polską Raoula Follereau we współpracy z Uniwersytetem Otwartym UKSW, Komisją Episkopatu Polski do spraw Misji oraz Papieskimi Dziełami Misyjnymi XIV Festiwal Misyjny „Bóg mnie kocha” z udziałem kilkunastu misjonarzy z różnych stron świata oraz około dwustu niepełnosprawnych dzieci z Misyjnego Apostolstwa Małej Ani z Zielonki.

Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej Częstochowskiej, której przewodniczył delegat przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski do spraw Misji ks. Jerzego Mazura ks. Kazimierz Szymczycha. Kazanie wygłosił misjonarz z Tanzanii ks. Tomasz Zieliński (SMA). Pierwsze czytanie w języku Braila przeczytała niewidoma dziewczynka z Lasek, drugie zaś czytanie w języku angielskim przeczytała siostra z Indii. Podczas liturgii mszy św. śpiewała schola pod kierownictwem Leszka Wincenciaka oraz Chór Męski im. Józefa Gromali.

Po mszy św. rozpoczął się wielki koncert finałowy na Placu Jana Pawła II, podczas którego wystąpił Tomek Kamiński z zespołem oraz polsko-norweska grupa muzyczna De Press. Punktualnie o godzinie 15 została odprawiona w 5 językach Koronka do Miłosierdzia Bożego. Następnie w obecności burmistrza Zielonki Grzegorza Dudzika oraz proboszcza ks. Kazimierza Sety, odbyła się ceremonia wręczenia dorocznej nagrody im. Małej Ani z Zielonki. W tym roku to szczególne wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia artystyczne w propagowaniu najcenniejszych wartości kultury chrześcijańskiej otrzymał Tomek Kamiński.

Przez cały dzień na Placu Jana Pawła II odbywały się przy licznych stoiskach spotkania z misjonarzami oraz specjalnie przygotowane na tę okazję animacje misyjne. Harcerze z 58 Szczepu ZHR częstowali w „Kawiarni pod żyrafą” zupą z krokodyla, kiełbaskami i innymi smakołykami. Na placu pojawiła się także prawdziwa wiertnica do głębinowych odwiertów, takich, jakie wykonuje się w Afryce. W tym roku Fundacje Polska Raoula Follereau planuje sfinansować kolejną studnię w Burkina Faso, która będzie nosić imię „Zielonka”. W ciągu ostatnich lat Fundacja sfinansowała budowę studni im. Małej Ani z Zielonki w Kamerunie oraz studnię im. dha. Kamila Kulczyckiego (student UKSW) i studnię im. o. Mariusza Ratajczyka w Burkina Faso.

Na zakończenie główny organizator Festiwalu dr Kazimierz Szałata złożył serdeczne podziękowania licznym misjonarzom i misjonarkom za czynny udział w dorocznym świecie misyjnym w Zielonce, oraz władzom miasta Zielonka, władzom powiatu wołomińskiego, harcerzom z 58 szczepu ZHR, wolontariuszom Miejskiego Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Zespołu Szkół im. Prezydenta Mościckiego, scholi i chórowi parafialnemu, a także rodzinom Państwa Pietrzaków (Hotel i Restauracja), Jurzyków (Zakład Mięsny WISAPIS) i Kryńskich (TopClassic) za okazaną pomoc przy organizacji dorocznego święta misyjnego w Zielonce. Specjalne podziękowania za całościowa logistykę dla Michała Szałaty oraz Urszuli Karczmarczyk za oprawę graficzną materiałów festiwalowych.

Fotorelacja: Dariusz baran i Michał Szałata

0 0 1 IMG_6275 IMG_6277 IMG_6311 IMG_6318 IMG_6322 IMG_6332 IMG_6339 IMG_6346 IMG_6363 IMG_6372 IMG_6380 IMG_6389 IMG_6391 IMG_6393 IMG_6395 IMG_6410 IMG_6418 IMG_6420 ww wwl www.3 www www1 www2 www4 www5 www6 www7 www8 wwwz ww

Komentarze są wyłączone.