XIII Spotkanie Niepełnosprawnych Dzieci “Wszystkie Anioły Małej Ani”

W niedzielę 18 października br. w Miejskim Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zielonce koło Warszawy odbyło się zorganizowane przez Fundacją Polską Raoula Follereau pod stałym patronatem Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski do spraw Misji ks. bpa Jerzego Mazura oraz Rektora UKSW ks. prof. dra hab. Stanisława Dziekońskiego XIII Spotkanie Niepełnosprawnych Dzieci „Wszystkie Anioły Małej Ani”.

Ten niecodzienny zlot organizowany w kolejne rocznice śmierci inicjatorki Misyjnego Apostolstwa Niepełnosprawnych Dzieci Ani Szałaty na trwale wpisał się w kalendarz wydarzeń obchodzonej w kościele katolickim niedzieli misyjnej.

Jak co roku uroczystość rozpoczęła się od mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył proboszcz parafii Matki Boskiej Częstochowskiej ks. prał. Kazimierz Seta. Homilię wygłosił delegat przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski do spraw Misji ks. bpa Jerzego Mazura, ks. Kazimierz Szymczycha SVD. W koncelebrze wziął udział także dotychczasowy proboszcz miejscowej parafii ks. prał. Mieczysław Stefaniuk.

Zwracając się do ponad dwustu osobowej grupy niepełnosprawnych dzieci i ich opiekunów, ks. Kazimierz Szymczycha podkreślił znaczenie dziecięcej modlitwy za misjonarzy, którzy niosą całemu światu Dobrą Nowinę i konkretną pomoc. Gratulując cennej inicjatywy, która zrodziła się i realizuje dzięki Małaj Ani w Zielonce, kaznodzieja powiedział na zakończenie, że misje trwać będą zawsze, „misje są piękne, bo misje są Boże”.

Podczas Mszy św. w imieniu zebranych dzieci odczytana została deklaracjao treści: „Idąc za przykładem Małej Ani z Zielonki przystępuję do Misyjnego Apostolstwa Niepełnosprawnych dzieci i postanawiam:

· codziennie modlić się za misjonarzy

· pogłębiać swoją wiedzę o krajach misyjnych

· opowiadać o wielkim dziele Ewangelizacji wśród swoich najbliższych

· starać się świadczyć swoim życiem o tym, że jestem Dzieckiem Bożym

Po Mszy św. każdy z uczestników spotkania wylosował sobie misjonarza, za którego będzie się modlić przez następny rok.

Jak co roku nie zabrakło dobrej zabawy na koncercie Kapeli muzyki warszawskiej oraz występującej już od pięciu lat Młodzieżowej Orkiestry dętej OSP z Pułtuska. Było wiele konkursów z licznymi nagrodami. Część z nich dotyczyła bezpieczeństwa niepełnosprawnych dzieci na drogach. Na zakończenie jedna z uczestniczek XIII Spotkania Niepełnosprawnych Dzieci „Wszystkie Anioły Małej Ani” przekazała na ręce przedstawiciela Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji doroczny Apel do kierowców.

Spotkanie organizowane zostało przy współudziale Uniwersytetu Otwartego UKSW, 58 Szczepu ZHR „Rosa Venti”, Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej, Miejskiego Gimnazjum oraz OKIS w Zielonce, przy wsparciu Burmistrza Zielonki, Starosty powiatu wołomińskiego, oraz restauracji „U Pietrzaków”, Firmy Top Classic i Zakładów Mięsnych WISAPIS.

Patronat medialny: Tygodnik NIEDZIELA.

IMG_4241 IMG_4253 IMG_4261 IMG_4281

IMG_4313 IMG_4344 IMG_4352 IMG_4375 IMG_4395 IMG_4398 IMG_4400 IMG_4447 IMG_4480 IMG_4496 IMG_4512 IMG_4527 IMG_4003 IMG_3994

Komentarze są wyłączone.