Karta Międzynarodowej Unii Stowarzyszeń Follereau

We wtorek 22 września br zebrani w Paryżu przedstawiciele Międzynarodowej Unii Stowarzyszeń Raoula Follereau przyjęli jednogłośnie przygotowaną przez dra Kazimierza Szałatę z Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego Charte de l’ Unione Internationale des Associations Raoul Follereau,(Kartę Międzynarodowej Unii Stowarzyszeń Raoula Follereau) która będzie podstawą działania rozsianych na całym świecie instytucji noszących imię wielkiego humanisty XX wieku. Przyjęty dokument mocno zakorzeniony w inspirowanych duchem chrześcijańskiego miłosierdzia tekstach Raoula Follereau jednoznacznie wskazuje na podstawowe zasady chrześcijańskiej nauki społecznej jako podstawę rozwoju ruchu Follereau ze szczególnym naciskiem na: respekt dla godności każdej osoby ludzkiej, bez względu na rasę, religię lub status społeczny, respekt dla ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz dbałość o rodzinę ufundowaną na związku kobiety i mężczyzny, jako właściwe miejsce rozwoju człowieka. Wskazane wartości i normy chrześcijańskiej nauki społecznej opartej na zasadzie dobra wspólnego stanowić mają podstawę do respektowania kultury, religii i wartości cenionych przez mieszkańców krajów, w których pracują związani z Ruchem Follereau misjonarze i osoby świeckie. Respektowanie wyżej wymienionych zasad w duchu chrześcijańskiego miłosierdzia ma przyczynić się do pogłębiania szczerego dialogu i wspólnego budowania cywilizacji miłości.

Deklarację przyjęcia “Karty”, jako swoistego rodzaju kodeksu etycznego obowiązującego w Międzynarodowej Unii Stowarzyszeń Raoula Follereau (UIARF) podpisali obecni na spotkaniu w Paryżu reprezentanci Francji, Portugalii, Włoch, Burkina Faso, Nigru, Mauretanii, Czadu, Wybrzeża Kości Słoniowej, Beninu, Kongo Brazawille oraz Polski. Warto zaznaczyć, że po trwających blisko rok dyskusjach, „Karta” w swej pierwotnej wersji została przyjęta bez zastrzeżeń nie tylko przez przedstawicieli krajów katolickich, ale także muzułmańskich.

Sygnatariusze KartyUIARFFundatorzy UIARF dr K. Szałata i dr J Ouandaogo

Komentarze są wyłączone.