Dr Kazimierz Szałata autorem Karty Międzynarodowej Unii Follereau

Podczas spotkania zarządu Unione Internationale des Associations Raoul Follereau, które miało miejsce pod koniec maja br. w Paryżu, dr Kazimierz Szałata zaprezentował projekt Karty Międzynarodowej Unii Stowarzyszeń Raoula Follereau. Konsultantami realizowanego przez dra Szałatę przedsięwzięcia byli: dyrektor Réseau Académique International Francophone dr Jean Pierre Audoyer i dyrektor Instytutu Leon Harmel w Paryżu dr Jean Soubrier.

Potrzeba opracowania takiego dokumentu, który w sposób zwięzły przedstawi podstawowe pryncypia przesłania Apostoła Miłosierdzia XX wieku, Sługi Bożego Raoula Follereau wynika z jednej strony z postępującego procesu laicyzacji życia społecznego w krajach Europy Zachodniej, z drugiej zaś z gwałtownej islamizacji misyjnych krajów Afryki i Bliskiego Wschodu. Działające tam stowarzyszenia i fundacje noszące imię wielkiego myśliciela, podróżnika i misjonarza potrzebują jeszcze bardziej silnego zakorzenienia w ewangelicznym przesłaniu miłości do człowieka, wyrażonym w podstawowych zasadach nauki społecznej Kościoła, której nie zastąpi żadna świecka akcja humanitarna. Przygotowany dokument, wpisuje się w pracę zespołu działającego przy postulatorze procesu beatyfikacyjnego Raoula i Madelaine Follereau o. Bernarda Couronne ss.cc. Podczas zaplanowanego na koniec września br Międzynarodowego Kongresu Raoula Follereau w Paray le Moniale przygotowana Karta zostanie zaprezentowana przedstawicielom wszystkich instytucji skupionych w ruchu Follereau.

Powstałe z inspiracji francuskiego misjonarza Karola de Foucauld dzieło Follereau na rzecz rozwoju chrześcijańskiej kultury Europy oraz pomocy najbiedniejszym mieszkańcom naszego globu znalazło swoich kontynuatorów skupionych w licznych stowarzyszeniach i fundacjach rozsianych po całym świecie. Bogata spuścizna literacka Raoula Follereau obejmująca sztuki teatralne, książki, artykuły, odezwy, wykłady i konferencje zebrana przez André Récipon obejmuje kilka tysięcy stron. U podstaw wszystkich wypowiedzi, leży prawda o Bożej miłości do człowieka. Doświadczenie tej miłości stanowiło dla inicjatora Światowego Dnia Pokoju i Światowego Dnia Trędowatych źródło inspiracji, z której zrodziło się wielkie, światowe dzieło pomocy na rzecz trędowatych i tych, którymi „cywilizowany” świat nie chce się zajmować. Występując w teatrach, kościołach i na uniwersytetach nieustannie napominał, piętnował, zachęcał budząc ludzkie sumienia. Miał odwagę upominać nawet wielkich tego świata. Głosząc swoje przesłanie o godności osoby ludzkiej 32 razy objechał kulę ziemską. Niestety nie mógł przyjechać do Europy Wschodniej, ponieważ nigdy nie otrzymał pozwolenia na przekroczenie „żelaznej kurtyny”.

Na zdjęciach poniżej:

1. Zespół przy postulatorze procesu beatyfikacyjnego Raoula i Madelaine Follereau. Od lewej: dyr. Alain Morisot, Yvon Pinçon, o. Bernard Courronne (postulator), mec. Xavier Delsol (przewodniczący Zespołu), Michel Récipon, dr Kazimierz Szałata i Régis Bernon.

zdj.2 Mouvement

2. Zarząd UIARF. Od lewej: Guido Barbera ( Włochy), José Luis Diez Magro (Hiszpania), Michel Récipon (Prezydent UIARF, Francja), Coty Ibrahiman Diakité (Wybrzeże Kości Słoniowej), Jacques Ouandaogo (Burkina Faso), dr Kazimierz Szałata (Fundator UIARF, Polska).

zdj.1 Zarząd UIARF 2015

 

Komentarze są wyłączone.