Ukraina dziękuje za naszą pomoc

W piątek 6 lutego br, podczas uroczystej sesji naukowej zorganizowanej w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą założyciel i prezes Fundacji Polskiej Raoula Follereau i zarazem kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata otrzymał Honorową Nagrodę nowych władz Ukrainy za wieloletnią pracę na rzecz formacji zawodowej lekarzy oraz organizację pomocy humanitarnej dla naszych wschodnich sąsiadów. W imieniu marszałka województwa Łuckiego Walentyna Witera nagrodę przekazali dr Sergiusz Prokopiuk oraz Yurij Rollinger. Jak powiedział w krótkiej laudacji dr Prokopiuk, ta prestiżowa państwowa nagroda została po raz pierwszy przekazana przez nowe władze Ukrainy obywatelowi z innego kraju. Pierwotnie nagroda miała być wręczona podczas sesji Rady Obwodu Wołyńskiego w Łucku. Ze względu na zaostrzenie się działań wojennych, uroczystość przeniesiono do Polski. 

Drugą Nagrodę przyznaną za ofiarne i stałe zaangażowanie w pomoc humanitarną na rzecz ofiar wojny na Ukrainie realizowaną w ramach Fundacji Polskiej Raoula Follereau w imieniu lekarzy polskiego pochodzenia na Ukrainie otrzymał Michał Szałata. Decyzją ks. bpa Vitalija Skomarovskiego Michał Szałata pełni funkcję koordynatora Szkoły Katedralnej w Łucku.

Podczas sesji mec. Henryk Kozak z Puław przedstawił zadania nowo powołanego stowarzyszenia „Wołyń pamiętamy”, natomiast dr Sergiusz Prokopiuk zaprezentował wkład wielkich rodaków ziemi wołyńskiej do kultury Europy oraz pracę działających dziś stowarzyszeń polonijnych – w tym Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu oraz Stowarzyszenia Kulturalnego „Barwy Kresowe”. Te i inne organizacje dbając o prawdę historyczną przyczyniają się do utrwalania pamięci o świetności Rzeczypospolitej na Kresach Wschodnich. Ukraińscy goście z uwagą wysłuchali też wykładu dra Kazimierza Szałaty zatytułowanego: „Ojczyzna jako dobro wspólne w świetle nauki społecznej Kościoła”.

IMG_9596 IMG_9609a IMG_9612a IMG_9613 IMG_9614 IMG_9616a IMG_9622 IMG_9628 IMG_9660a IMG_9668 IMG_9694

Komentarze są wyłączone.