Szkoła Katedralna w Łucku na Ukrainie

W ostatnią niedzielę 23 listopada br. odbyła się uroczysta Inauguracja Szkoły Katedralnej w Łucku na Ukrainie . Jest to wspólna inicjatywa Diecezji Łuckiej, Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski, UKSW Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu i Fundacji Polskiej Raoula Follereau. Spotkanie rozpoczęła Msza św. w katedrze świętych Apostołów Piotra i Pawła, którą sprawował proboszcz katedry ks. Paweł Chomiak. Druga część spotkania, którą poprowadził dr Sergiusz Prokopuk odbyła się w sali konferencyjnej hotelu Ukraina.

W swoim przesłaniu do uczestników inauguracyjnej sesji naukowej biskup diecezji Łuckiej ks. bp Witalij Skomarowski wyraził radość z inicjatywy stworzenia Szkoły Katedralnej w Łucku, która ma być miejscem porządkowania i pogłębiania wiedzy, wspólnego poszukiwania prawdy i zarazem okazją do realizacji formacji religijnej. Ks. biskup mianował też dwóch koordynatorów Szkoły Katedralnej w Łucku: po stronie ukraińskiej Sergiusza Prokopiuka, po stronie polskiej Michała Szałatę.

Pierwszy wykład na temat „Antropologiczne podstawy klauzuli sumienia” wygłosił dr Kazimierz Szałata, który zwrócił uwagę, że klauzula sumienia, która pozwala człowiekowi odstąpić od działań, co prawda zgodnych ze stanowionym prawem, ale niezgodnych z podstawowymi normami moralnymi nie jest jakimś nadzwyczajnym przywilejem, ale wynika z prawdy o człowieku, który jest bytem rozumnym, zdolnym do poznania, zdolnym do wolnego wyboru dobra. Wynika z jego wyjątkowości, którą manifestuje poprzez niezbywalną własność godności – odsyłającej go wprost do Stwórcy. Przedstawiając dzieje kształtowania się w oparciu o tradycję hipokratejską i chrześcijańską etosu lekarskiej posługi dr Kazimierz Szałata wskazał na główne przyczyny obserwowanego od czasów oświecenia jego dekonstrukcji. Jedną z podstawowych przyczyn jest oderwanie się człowieka z jednej strony od Boga – z drugiej od natury, co sprawiło, że byt ludzki stał się bardziej absurdalną cząstką materii, niż osobowym bytem, który ma swoją historię i swoje przeznaczenie sięgające eschatologii.

Drugi wykład „Klauzula sumienia w zawodzie lekarza” wygłosił prof. Bogdan Chazan, były dyrektor szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie zdymisjonowany za odmowę (przy skorzystaniu klauzuli sumienia) zabicia chorego dziecka w łonie matki. W swoim wykładzie honorowy gość spotkania zwrócił uwagę na szerszy kontekst pojawiających się tu i ówdzie prób gwałcenia sumienia lekarskiego. Jeśli bowiem zacznie się zmuszać lekarzy do działań niezgodnych z ich sumieniem, zawód lekarza przestanie być wybierany przez ludzi prawych, a przecież tacy są potrzebni w medycynie – zwłaszcza w ginekologii i położnictwie.

Uczestnicy spotkania nawiązywali do trudnych sytuacji, w jakich raz po raz spotykają się dziś lekarze ukraińscy na skutek wciąż trwającej wojny. Szczególnie dotyczy to lekarzy pracujących w komisjach poborowych decydujący o przydatności do służby wojskowej oraz psychiatrów, którzy jak mówił dr Jewgieniusz Szymanowicz przyjmują coraz więcej młodych ludzi całkowicie zniszczonych tragicznymi doświadczeniami z wojny. Dotyczy to także członków rodzin, którzy stracili swoich najbliższych.

Jak zaznaczył pomysłodawca Szkoły katedralnej w Łucku dr Kazimierz Szałata, wybór miejsca do wspólnej refleksji nad trudnymi problemami współczesnego świata nie jest przypadkowy. Stolica Wołynia okrutnie doświadczonego w historii leży bowiem na skrzyżowaniu wielu tradycji, kultur, religii i obrządków Chrystusowego Kościoła. Wyznawcy kościoła Rzymsko-katolickiego, grekokatolicy, prawosławni patriarchatu kijowskiego, prawosławni patriarchatu moskiewskiego, ormianie, luteranie tworzyli i tworzą oblicze tego miasta i regionu. Dlatego organizowane wykłady mają charakter ekumeniczny skierowane są do wszystkich środowisk zawodowych i religijnych.

Listy gratulacyjne z okazji inauguracji cyklu wykładów w Łucku nadesłali między innymi: ks. abp Henryk Hoser oraz Rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński

© Łuck inauguracja fot. Michał SzałataIMG_9865 ©Łuck inauguracja fot. Michał Szałata IMG_988 © Łuck inauguracja fot. Michał SzałataIMG_9863 © Łuck inauguracja fot. Michał Szałata © Łuck inauguracja fot. Michał SzałataIMG_9875 © Łuck inauguracja fot. Michał SzałataIMG_9884 © Łuck inauguracja fot. Michał Szałata IMG_9906 © Łuck inauguracja fort. Michał Szałata IMG_9924

Komentarze są wyłączone.