Oświadczenie prezesa Fundacji Polskiej Raoula Follereau

Wobec pojawiających się kłamliwych oskarżeń pod adresem Jego Ekscelencji ks. abpa Henryka Hosera, który jako duszpasterz, misjonarz, lekarz i bioetyk broniący godności ludzkiego życia jest dla wielu ludzi wielkim autorytetem moralnym, wyrażamy zdecydowany sprzeciw i wzywamy media do odpowiedzialnych zachowań. Mając na uwadze heroiczną postawę Księdza Arcybiskupa, który niósł pomoc duszpasterską, medyczną i humanitarną ludności dotkniętej straszną rwandyjską bratobójczą wojną, sugerowanie jakichkolwiek złych intencji jest nie tylko niesprawiedliwe, ale wręcz podłe.

Wyrażając uznanie dla duszpasterskiej pracy Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera, jego troski o ujmowane w pełnym, eschatologicznym wymiarze życie ludzkie, w kontekście problemów moralnych współczesnej medycyny, zapewniamy o naszej solidarności i pełnej akceptacji dla głoszonej przez Niego nauki Kościoła. Przykład misyjnego zaangażowania Księdza Arcybiskupa, wrażliwość na ludzką biedę jest i nadal będzie stanowić dla osób zaangażowanych w dzieło Sługi Bożego Raoula Follereau źródło inspiracji do niesienia pomocy najbiedniejszym z biednych.

Zapewniamy o naszej modlitwie.

dr Kazimierz Szałata

prezes Fundacji Polskiej Raoula Follereau

Warszawa 17 lipca 2013

 

Komentarze są wyłączone.