60 Światowy Dzień Trędowatych w Zamościu

Dzięki aktywności naszych przyjaciół, po raz kolejny zorganizowano doroczne obchody Światowego Dnia Trędowatych w Zamościu. Wychowankowie oraz nauczyciele i pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury im K. Makuszyńskiego w ramach akcji pomocy chorym na trąd: „Warto pomagać”, zorganizowali loterię fantową oraz charytatywny turniej szachowy dla dzieci i młodzieży. Doroczny charytatywny turniej szachowy poprowadzili: instruktor Andrzej Czochra oraz dyrektor MDK Andrzej Szumowski.  Pani Dorota Szatraj zorganizowała wraz ze swoimi uczniami doroczne kwesty w zamojskich kościołach: pod wezwaniem św. Krzyża oraz św. Michała Archanioła. Zebrane fundusze zostały przekazane na rzecz chorych na konto Fundacji Polskiej Raoula Follereau.Komentarze są wyłączone.