ś. p. Ksiądz Józef Kardynał Glemp

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jego Eminencji Księdza Józefa Kardynała Glempa. Był kapłanem wielkiego serca. Mądry w swoich decyzjach, głęboki w refleksji nad problemami kościoła  w Polsce, który został Mu powierzony w najtrudniejszym czasie odzyskiwania i odbudowywania wolności po trudnych czasach komunistycznego zniewolenia. Fundacja Polska Raoula Follereau bardzo duże zawdzięcza życzliwości Księdza Prymasa. Był z nami wtedy, gdy jeszcze rodziła się idea jej powołania. Przyjmował gości Konwersatorium Etyki “Medycyna na miarę człowieka” i Międzynarodowego Centrum Formacji Chrześcijańskiej. Ks. Prymas bywał na organizowanych przez nas sesjach naukowych. Jeśli nie mógł osobiście uczestniczyć w jakimś wydarzeniu, kierował do nas serdeczne słowa zachęty i błogosławieństwa. Osobiście doświadczyłem życzliwego wsparcia i pomocy ze strony Księdza Prymasa w najtrudniejszych chwilach związanych ze śmiercią mojej córeczki Ani, którą Ksiądz Prymas miał okazję poznać. Ksiądz Prymas pisał słowa wstępu do książek o Ani, a także do książek poświęconych naszemu patronowi Raoulowi Follereau. Zawsze uśmiechnięty, serdeczny, niosący dobre słowo. Boży człowiek. Takim Go zapamiętamy. Niech Miłosierny Bóg wynagrodzi Naszemu Wielkiemu Prymasowi trudnych czasów transformacji za wszelkie dobro, które rozsiewał na drogach i ścieżkach swojej ludzkiej, kapłańskiej, biskupiej i prymasowskiej posługi.

dr Kazimierz Szałata

Komentarze są wyłączone.