Apel Prezesa Fundacji

Apel prezesa Fundacji Polskiej Raoula Follereau

na 60 Światowy Dzień Trędowatych

Według legendy, święty Marcin leczył kiedyś trędowatych pocałunkiem. Mimo niekwestionowanego postępu w medycynie, ta szczególna „terapia” nie straciła nic na wartości, o czym dobrze wiedzą misjonarze pracujący w najuboższych rejonach świata. Trędowaci bowiem zawsze cierpieli nie tylko z powodu choroby wywołanej bakterią Hansena, ale przede wszystkim z powodu braku miłości i lęku, który kazał izolować chorych w miejscach odosobnienia, bez zapewnienia im jakiejkolwiek opieki. Kiedy inicjator Światowego Dnia Trędowatych, Sługa Boży Raoul Follereau rozpoczynał swoją wielką akcję, zdawał sobie sprawę, że ma do czynienia z nieuleczalną chorobą. Wiedział też, że można, a nawet trzeba wspierać, pielęgnować i kochać ludzi dotkniętych trądem. Dzięki odkryciu skutecznej terapii, wielkiej pracy organizacyjnej oraz zaangażowaniu rzeszy świeckich i zakonnych misjonarzy, w ciągu ostatnich lat wyleczono kilkanaście milionów chorych. Mimo to trąd nie ustępuje, a jego rozwojowi sprzyjają głód, ubóstwo, brak edukacji i dostępu do elementarnej opieki medycznej. Obserwowany w ostatnich latach wzrost nastrojów antychrześcijańskich głównie w Afryce i krajach azjatyckich utrudnia, a nawet w niektórych regionach wprost uniemożliwia kontynuację pracy na rzecz trędowatych. Dlatego bardziej, niż kiedykolwiek potrzebna jest dziś szczególna modlitwa o pokój, tolerancję i sprawiedliwość społeczną. Potrzebne jest także materialne wsparcie, które pozwoli leczyć, pielęgnować i opiekować się nie tylko ludźmi chorymi na trąd, ale też tymi, którzy na skutek przebytej choroby nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Za wszelkie formy wsparcia ruchu na rzecz trędowatych składamy serdeczne Bóg zapłać.

dr Kazimierz Szałata

prezes Fundacji, fundator Międzynarodowej Unii RF

Pomoc na rzecz trędowatych można przekazać na rachunek bankowy Fundacji Polskiej Raoula Follereau z tytułem wpłaty TRĄD 87 1240 1082 1111 0000 0387 2932

Centralne uroczystości związane z obchodami jubileuszowego Sześćdziesiątego Dnia Trędowatych z udziałem prezydentów wszystkich Fundacji zrzeszonych w Międzynarodowej Unii Stowarzyszeń Raoula Follereau, przedstawicieli Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia, władz państwowych, międzynarodowych partnerskich instytucji zajmujących się problemem trądu na świecie odbędą się na początku w pierwszych dniach marca na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Miejsce wybrano nie przypadkowo. To właśnie tutaj na wyspie Désiré, na lagunie Abidjanu powstała pierwsza wzorcowa wioska Follereau dla trędowatych Adzopé. Podczas specjalnej sesji naukowej zorganizowanej 2 marca br przy największej na świecie bazylice w Yamoussoukro konferencje wygłoszą: dr Christian Jonson (Benin), Michel Recipon (Francja) dr Kazimierz Szałata (Polska) oraz dr Jacques Ouandaogo (Burkina Faso). Będzie to znakomita okazja do przypomnienia nie tylko myśli i dzieła Follereau ale także wkładu Koscioła w niesienie pomocy najuboższym, który jest ważnym etapem budowania czegoś, co papież Paweł VI nazywał cywilizacją miłości.

Według najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia w 2011 roku zanotowano 219 075 nowych przypadków trądu na świecie. Wśród nich 20200 stanowiły dzieci poniżej piętnastego roku życia. Wśród osób wyleczonych z trądu około trzech milionów byłych chorych wymaga stałej opieki na skutek ciężkich okaleczeń.

Liczba nowych przypadków trądu zanotowanych w 2011 roku według regionów OMS:

– Afryka (31 krajów) : 12 673

– Ameryka (25 krajów) : 36 832

– Basen Morza Śródziemnego (22 kraje) : 4 346

– Pacyfik Zachodni (33 kraje) : 5 092

– Azja Południowo-wschodnia (10 krajów) : 160 132

Jak łatwo zauważyć, aż 73 % zachorowań na trąd odnotowano w Azji Południowo-wschodniej a krajem najbardziej zagrożonym chorobą trądu są Indie.

Komentarze są wyłączone.