Pomoc Polakom na Ukrainie

Zarząd Stowarzyszenia Lekarzy Polskich na Wołyniu przekazał w naszym imieniu sprzęt komputerowy dla ojca proboszcza Jurija z Ołyki na Ukrainie.

Odpowiadając na potrzeby Polskich ośrodków na Ukrainie Fundacja nasza przekazała dla Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu oraz dla parafii w Ołyce sprzęt komputerowy. Pozwoli to na usprawnienie naszych internetowych kontaktów oraz lepszą organizację pomocy humanitarnej dla najuboższych mieszkańców zachodniej Ukrainy.

Uznawana za najpiękniejszą budowlę sakralną na Wołyniu ufundowana przez Radziwiłłów kolegiata św. Trójcy ograbiona i zniszczona wymaga natychmiastowych działań zabezpieczających i remontowych.

Fundacja nasza współpracuje z prowadzonym przez Aleksandra Radicę Centrum Kulturalno-Oświatowym im. Tadeusza Czackiego w Zdołbunowie na Wołyniu. Przy Centrum działa prowadzona przez dha Aleksandra polska drużyna harcerska.

 

Komentarze są wyłączone.