Pogrzeb ś. p. Kamila Kulczyckiego

W środę popielcową 22 lutego br w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Zielonce kolo Warszawy odbył sie pogrzeb naszego przyjaciela świętej pamięci Kamila Kulczyckiego, który zginął 7 lutego br.  na południu Hiszpanii. W uroczystościach wzięły udział liczne rzesze harcerzy ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej i ZHP, przyjaciele Fundacji Polskiej Raoula Follereau, stowarzyszenia Wspólnota Polska,  studenci UKSW, kombatanci, goście z Francji i Ukrainy oraz licznie zebrani mieszkańcy Zielonki . Mszę św. której przewodniczył proboszcz parafii ks. Mieczysław Stefaniuk koncelebrowało kilkunastu księży. Słowo Boże skierował duszpasterz ZHR o. Jerzy Świerkowski SJ. Wśród przybyłych na uroczystość uczestników obecna była delegacja powodzian z Wilkowa, wśród których pracował ze swymi harcerzami druh Kamil. Podczas pogrzebu zbierane były pieniądze na budowę studni im. Kamila Kulczyckiego w położonej blisko 200 km na południe od stolicy Burkina Faso Ouagadogou wiosce Bidiga. Aktualnie w wiosce mieszka koło tysiąca osób, w tym połowę stanowią dzieci poniżej 15 roku życia. Najbliższe ujęcie wody pitnej znajduje się w odległości 8 kilometrów. Studnia głębinowa będzie zbudowana na terenie przyszłej szkoły. Poziom analfabetyzmu przekracza 40% mieszkańców. Pierwsze pieniądze na ten szlachetny cel przekazali rodzice Kamila. Dotychczas zebrano ponad cztery i pół tysiąca złotych.  Całość projektu kosztować będzie 10 tys euro.

Zachęcamy do wsparcia budowy studni Kamila, która będzie źródłem życiodajnej wody dla całej społeczności lokalnej. Wpłaty można przesyłać na konto Fundacji nr: 87 1240 1082 1111 0000 0387 2932 z tytułem wpłaty: “Studnia Kamila”.

Rada Miasta Zielonka na swym posiedzeniu w dniu 27 lutego br przyjęła uroczystą uchwałę o uczczeniu pamięci dha Kamila Kulczyckiego, w której czytamy między innymi:

Druh Kamil Kulczycki był jednym z najaktywniejszych mieszkańców naszego miasta. Komendant 58 szczepu ZHR Rosa Venti w Zielonce, organizator czterech międzynarodowych Zlotów Niepodległości z udziałem harcerzy z Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. Pasją jego życia było patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży w duchu harcerskich ideałów. Wykorzystując swój twórczy talent utrwalił dla przyszłych pokoleń w postaci filmu „11 listopada” jedno z ważniejszych wydarzeń w historii naszego miasta. Bohaterami ostatniego filmu „Dachau” byli także mieszkańcy Zielonki. Kamil Kulczycki był inicjatorem akcji „świąteczna paczka” dla Polaków na Wschodzie. Był członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Jako wolontariusz Fundacji Polskiej Raoula Follereau współorganizował Festiwale Misyjne i doroczne spotkania niepełnosprawnych dzieci „Wszystkie Anioły Małej Ani”. Przez całe wakacje 2010 roku wraz ze swymi harcerzami bezinteresownie pracował wśród powodzian gminy i parafii Wilków. Za swoją działalność otrzymał pośmiertnie tytuł Harcerza Rzeczpospolitej i stopień podharcmistrza. Wspólnota Polska przyznała mu Złoty Medal Zasługi.

Śmierć Kamila Kulczyckiego jest wielką stratą dla naszej społeczności. Rada Miasta składa hołd człowiekowi o wielkim sercu, człowiekowi, który na co dzień uczył nas czym jest służba Bogu, Ojczyźnie i Bliźniemu. Mając na uwadze nieporównywalne zasługi dla miasta oraz wzór jaki postać druha Kamila stanowi dla przyszłych pokoleń Rada miasta rozważy w najbliższym czasie trwałe uczczenie tej niezwykłej postaci.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył pośmiertnie Kamila Kulczyckiego Złotym Krzyżem Zasługi.


Komentarze są wyłączone.